Keadaan Manusia Saat Bangkit Dari Kubur Menuju Mahsyar

0 198

Keadaan Manusi Saat Bangkit Dari Kubur | Alam Bazah atau alam kubur adalah alam penantian atau alam antara dunia dan akhirat . Dan ketika hari akhir itu tiba atau lebih kita kenal dengan hari kiamat kubro yang waktunya tiak ada yang tahu bahkan nabi Muhammad pun tidak mengetahuinya . Dan ketika hari itu datang , maka semua mahluk akan mengalami kematian atau seluruh alam ini akan musnah , dan setelah kejadian itu Allah swt akan membangkitkan seluruh mahluk begitupun manusia untuk dikumpulkan di padang mahsyar .

Saat itu nanti apakah keadaan manusia yang di bangkitkan seperti orang yang bangun tidur ? yang semaunya sendiri akan bangun seperti apa , ataukah ada keadaan tertentu sesuai amal dan perbuatannya selama di dunia ? Untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan itu , mari kita pelajari bersama .

Keadaan Manuisa Saat Bangkit Dari Kubur

Keadaan Manusia Saat Bangkit Dari Kubur Menuju Padang Mahsyar

Allah swt berfirman dalam QS. An- Naba’ ayat 18 , yang berbunyi :

Keadaan Manusia Saat Bangun Dari Kubur

adversitemens

Dan dalam sebuah hadist ada salah satu sahabat yang bertanya tentang , makna dan maksud dari kandungan surah QS. An-Naba’ ayat 18 yang bunyinya seperti di atas. Perhatikan penjelasan di bawah ini :

Keadaan Manusia Saat Bangkit Dari Kubur

1. Bangkit dari Kubur tanpa tangan dan kaki 

Golongan yang pertama ,yaitu bangkit dengan keadaan tidak memiliki tangan dan kaki . Balasan ini berlaku bagi seseorang yang selama hidupnya suka menyakiti hati tetangganya .Dan tempat menetap mereka adalah neraka . Na’udzubillah . . . .Mari kita perbaik hubungan kita dengan tetangga , sesungguhnya tetangga adalah saudara yang pertama kali dapat menolong kita , coba jika kita hidup bukan dilingkungan keluarga dan ketika sakit jika bukan tetangga siapa lagi yang dapat menolong kita , betul tidak ? ini si cuma untuk orang – orang ingin bangkit dari kubur kelak sempurna memiliki tangan dan kaki .

2. Bangkit Dari Kubur dengan keadaan seperti Babi hutan

Golongan yang kedua , yaitu bangkit dari alam kubur dalam keadaan yang menyerupi babi . Balasan ini yaitu bagi manusia yang senang meninggalkan shalat atau meremehkan shalat . Dan balasan baginya adalah masuk neraka .adversitemens

Perhatikan Firman Allah swt dalam QS.Al-Ma’un ayat 4-5 :

Keadaan Manusia Saat Bangkit Dari Kubur

Maka dari itu , mari kita janganlah meninggalkan shalat dalam keadaan repot seperti apapun . Jika kita tidak menginginkan seperti golongan orang yang dijelaskan di atas .

3. Bangkit dari kubur dengan perut yang sangat besar 

Golongan yang ketiga , yaitu manusia yang bangkit dalam keadaan susah untuk jalan dengan perut yang sangat besar menyerupai gunng , yang di dalamnya terdapat ular yang sangat ganas dan kala jengking , mereka jalan dengan susah payah dan dengan ngakang seperti keledai . Golongan ini adalah orang – orang yang tidak pernah membayar zakat dan mereka akan menetap di dalam neraka .

Allah swt berfirman dalam QS. At- Taubah ayat 34 :

Keadaan Manusia Saat Bangkit Dari Kubur

Na’udzubillah . . .maka dari itu mari perbanyak sedekah dan keluarkanlah zakat .Janganlah kita pelit kepada sesama, sesungguhnyaa sebagian dari harta kita adalah bagian dari orang – orang yang membutuhkan. Janganlah menjadi orang yang rakus .

4. Bangkit dalam keadaan mulut keluar darah busuk

Golongan yang keempat yaitu golongan orang – orang yang ketika bangkit dalam keadaan mulut yang mengeluarkan darah yang berbau busuk . Golongan ini adalah golongan orang – 0rang yang selama hidupnya suka berdusata atau berbohong dalam berdagang atau jual beli . Dan orang ini , akan masuk kedalam neraka .

Allah swt menjelaskannya dalam QS. Al- Imran ayat 77 :

Keadaan Manusia Saat Bangkit Dari Kubur

Boleh kita berdagang , bahkan berdagang adalah sebuah cara untuk mencari risky yang dicontohkan oleh Rasulullah saw . Namun , yang perlu diingat yaitu mari kita menjadi pedagang yang jujur . Dan bagi pembeli juga kita harus jujur , bukan berarti menjadi pembeli juga boleh bohong .

5. Bangkit dengan keadaan terseok – seok seperti debu yang tertiup angin

Golongan yang kelima , yaitu seseorang yang bangkit dari alam kubur dengan keadaan terseok – seok seperti debu yang tertiup angin yang baunya lebih anyir dari bangkai yang busuk . Golongan ini , yaitu orang – orang yang suka menyembunyikan perbuatan buruk atau durhaka , karena takut diketahui oleh sesama manusia namun tidak takut dengan kuasa Allah swt  . Golongan orang – orang ini terbalas dengan masuk ke dalam neraka .

Na’udzubillah . . . .mari mulai sekarang kita perbaiki sikap kita , berusahalah melakukan apapun dengan dilandasi karena Allah swt dan selalu ingat bahwa Allah swt mengetahui semua yang kita lakukan .

6. Bangkit dengan keadaan tenggorokan dan tengkuk yang terputus 

Golongan yang keenam , yaitu golongan orang – 0rang yang bangkit dalam keadaan tenggorokan dan tengkuknya terputus . Golongan ini adalah golongan orang – orang yang senang memberikan kesaksian palsu . Dan orang – orang ini akan masuk neraka .

Allah swt menjelaskan dalam firmanNya dalam QS.Al- Furqan ayat 72 :

Keadaan Manusia yang Bangkit Dari Kubur

Apakah anda masih ingin tetap memeberi kesaksian palsu ? memberi kesaksian palsu dengan alasan apapun itu tidak dibenarkan . Dan balasannya seperti yang dijelaskan di atas .

7. Bangkit dalam keadaan Tidak Berlidah dan keluar dari mulutnya darah dan nanah

Golongan yang ketujuh , yaitu golongan orang – orang yang bangkit dalam keadaan tidak memiliki lidah dan keluar darah dan nanah dari dalam mulutnya yang baunya sangat busuk . Golongan ini , yaitu orang – orang yang tidak pernah mau memberi kesaksian yang benar . Dan tempat orang – orang ini adalah neraka .

Allah swt berfirman dalam QS. Al- Baqarah ayat 283 :

Keadaan Manusia Saat Bangkit Dari Kubur

8. Bangkit dengan Tangan dan kaki terbalik 

Golongan yang kedelapan adalah golongan orang yang bengkit dari kubur dengan keadaa tangan dan kaku terbalik . Golongan orang – orang ini  , yaitu orang – orang yang selama hidupnya suka melakukan perzinahan . Dan orang – orag ini adalah penghuni neraka .

Perhatikan Firman Allah swt daam QS. Isra ayat 32 :

Keadaan Manusia Saat Bangkit Dari Kubur

Dari ayat di atas, dijelaskan bahwasannya mendekati zina saja tidak boleh apalagi melakukannya .Na’udzubillah . . .

9. Bangkit Dalam Keadaan Wajah yang sangat hitam dan mata biru lebam dan perutnya berisi api

Golongan yang kesembilan , yaiu golongan orang – orang yang bangkit dengan keadaan wajah atau muka hitam , mata membiru dan perutnya berisi api yang membara . Golonagn orang – orang ini adalah golongan orang yang suka memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim atau batil . Orang ini akan masuk ke dalam neraka .

Allah swt berfirman dalam QS. An – Nisa ayat 10 , yang berbunyi :

Kedadaan Manusia Saat Bangkit Dari Kubur

10. Bangkit dengan penuh dengan penyakit lepra dan kudis 

Golongan yang kesepuluh , yaitu golongan orang – orang yang bangkit dalam keadaan tubuhnya penuh dengan penyakit lepra dan kudis . Golongan orang ini adalah golongan orang yang durhaka kepada Kedua orang tua . Dan dia akan masuk di dalam neraka .

Allah swt berfirman dalam QS. An – Nisa ayat 36 yang berbunyi :

Keadaan Manusia saat Bangkit Dari Kubur

Maka dari itu , janganlah kita sekali – kali menyakiti hati kedua orang tua apalagi membuat mereka murka karena jika kita duraka kepada mereka sama saja kita durhaka kepada Allah swt .

11. Bangkit dalam keadaan buta mata hati dan mata kepalanya serta giginya bagai tanduk jantan , bibirnya menjulur sampai dada , lidahnya menjulur ke bawah , dan keluar kotoran dari perut mereka .

Golongan yang kesebelas , yaitu golongan yang bangkit dari kubur dengan keadaan buta baik mata hati ataupun mata kepalanya . Dan giginya bagai tanduk jantan , bibirnya menjulur hingg dada , serta lidahnya menjulur kebawah ada yang sampai perut ada juga yang sampai menutup paha dan kelur juga kotoran yang busuk dari dalam perutnya. Golongan ini adalah golongan orang – orang yang selama hidupnya suka minum – minuman keras .

Larangan Allah swt tentang minuman keras , yaitu terkandung di dalam QS. Al- Maidah ayat 90yang berbunyi :

Keadaan Manusia Saat Bangkit Dari Kubur

12. Bangkit dengan keadaan penuh dengan kegembiraan dan wajahnya bersinar bagai bulan

Golongan yang kedua belas , yaitu golongan orang – orang yang bangkit dengan keadaan yang penuh dengan kegembiraan dan wajahnya bersinar seperti bulan purnama , serta mereka melintasi jembatan siratal mustakim dengan sangat cepat seperti halilintar yang menyambar . Dan orang – orang ini , meneap dalam surgaNya Allah swt .

Golongan orang – orang ini adalah golongan orang yang beriman kepada Allah swt dan gemar beramal shaleh .

Allah swt menjelaskan dalam QS. Fhussilat ayat 30 :

Keadaan Manusia Saat Bangkit Dari Kubur

Subhanallah . . . .itulah dua belas golongan keadaan manusia saat dibangkitkan dari kubur yang dijelaskan oleh Rasulullah saw , dan ada dasar yang melandasinya juga dalam Al-qur’an .

Jadi , sekarang semua pilihan ada dalam diri kita . Mau menjadi golongan orang – orang nomor berapa .Kalau orang yang normal pasti meilih golongan yang ke 12 karena , selain bangkit dengan penuh kemuliaan surga pun menjadi jaminannya . Maka dari itu , sejak sekarang mari kita rubah diri kita menjadi lebih baik karena sesungguhnya tidak ada kata terlambat dan Allah swt maha pengampun bagi hamba – hambanya yang mau untuk bertaubat . Namun bertaubat dengan cara taubattannasuha .

Semoga kita menjadi golongan orang – orang yang ketika bangkit dari kubur dalam keadaan wajah yang bersinar , serta penuh dengan kebahagiaan . Dan semoga dengan penjelasan tentang keadaan manusia saat bangkit dari kubur menuju padang mahsyar diatas ,kita tidak hanya membaca selesai dan selesai tanpa ada perubahan dari dalam diri kita tetapi semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik dan semoga bermanfaat . Amin

Sumber : http://warohmah.com/keadaan-manusia-saat-bangkit-dari-kubur/

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.